سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مکانیک خودرو
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال اجزا ماشین خرداد94فنی حرفه ای
2محاسبات فنی 2 خرداد93فنی حرفه ای
3محاسبات فنی 2 خرداد94فنی حرفه ای
4محاسبات فنی2 شهریور 94 فنی حرفه ای
5http://khodro.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/166کاردانش
6http://khodro.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/167کاردانش
7محاسبات شهریور 92فنی حرفه ای
8محاسبات خرداد 92فنی حرفه ای
9رسم تخصصی خرداد 91فنی حرفه ای
10محاسبات فنی2 خرداد91فنی حرفه ای
11رسم تخصصی شهریور 91فنی حرفه ای
12محاسبات فنی2 شهریور91فنی حرفه ای
13نمونه سوالات تون آپ کاردانش
14رسم تخصصی مکانیک خودرو خرداد 1390فنی حرفه ای
15رسم تخصصی مکانیک خودرو شهریور 1390فنی حرفه ای
16محاسبات فنی 2 خرداد 1390فنی حرفه ای
17محاسبات فنی 2 شهریور 1390فنی حرفه ای
18رسم فنی تخصصی خرداد 87فنی حرفه ای
19تعمیر برق خودرو دیماه 88کاردانش
20اجزای ماشین دیماه 86فنی حرفه ای
21محاسبات فنی دیماه 85فنی حرفه ای
22رسم فنی دیماه 85فنی حرفه ای
23رسم فنی خرداد 85فنی حرفه ای
24محاسبات فنی خرداد 87فنی حرفه ای
25محاسبات فنی شهریور 85فنی حرفه ای
26محاسبات فنی خرداد 85فنی حرفه ای
27اجزای ماشین شهریور 87فنی حرفه ای
28اجزای ماشین شهریور 85فنی حرفه ای
29اجزای ماشین خرداد 85فنی حرفه ای
30پاسخ نامه تعمیر برق خودرو دیماهکاردانش
31تعمیر برق خودرو درجه2کاردانش
32تعمیر اتومبیل سواریکاردانش
33رسم فنیفنی حرفه ای